۱۲ آبان ۱۳۸۷

دسر انار

حال كه ديدم اينروزها كم كم ساعتهاي كاري  كم ميشوند و چند روزي بيشتر در هفته سركار نمي‌روم، حداقل از خانه نشيني استفاده بهينه كرده، برنامه هرمز به جان دل بخرم و بخش آشپزي خون را تقويت كنم. پس چه بهتر كه گوش جان به نواي سامان بسپارم و نسخه ي پيچيده ي او براي اولين مهمان بكار بندم. [تغيير گويش]  از آنجا كه بر طبق اطلاعات واصله، مهمانان عزيز در كمال صحت و سلامت تن و جان به سر مي‌برند دستور تهيه دسر انار را در اينجا مي‌آورم، باشد كه نوش جان كرده ، زنده بمانيد.
دستور تهيه:
روي مقداري ماست شيرين يا خامه‌اي مقداري انار دانه كرده، بريزيد، روي آن نعناع خشك بپاشيد و بخوريد
(ربط انار به ماست مثل ارتباط گردو يا كشمش به ماست مي‌باشد)

اگر مقدار مانده هاي مرخصي ماهانه باز به منفي 2 نرسد، سعي مي‌كنم طرز تهيه دسرهاي ديگر هم بياورم.

هیچ نظری موجود نیست: