۰۶ فروردین ۱۳۸۴

علي دايي باعث پيروزي ايران شد

در بازي ديروز چند عامل اساسي در پيروزي تيم ملي ايران نقش داشتند:
1- مصدوميت بموقع علي دايي
2- حضور داداش كوچيكه ما(اتاق آبي) و پسر خاله‌مون در ورزشگاه و تشويق مردونه‌‌شون.
3- خوش‌شانسي ابراهيم ميرزاپور
4- جنگندگي و سرعت و تاكتيك مهدي مهدوي‌كيا
5- تا حدودي تكنيك علي كريمي
6- (در كل)وحيد هاشميان
7- خوش شانسي كلي برانكو در برابر بازي با برنامه ژاپن