۲۲ مهر ۱۳۸۷

حسرتِ فوتبال بدون قلدر و تاكتيك

خيلي وقت بود كه ميخواستم اينجا فقط ناله و غر و به قول راز يها ،"انرژي منفي " نباشد ولي وقتي سيروس مقدم و علي دايي و امير تاكتيك نميتوانند جلوي خودشان را نگه دارند و از اخلاق خوش ما سوء استفاده مي‌كنند ،نبايد سكوت كرد.
سيروس مقدم كه گويا خاطرات خوشي از تعليمات ديني دوره دبستان نداشته است و خانم معلمش براي ساكت كردن شاگردهايش ، به جهنم حواله شان مي‌داده، در پايان كودكانه سريال "روز حسرت" آدمها را به 3 دسته سپيد،سياه و خاكستري تقسيم كرد و به مصداق ِ " تعيين جايگاه شما در بهشت و جهنم به صورت رايگان توسط افسانه بايگان " ، هركسي را پي زندگي خودش فرستاد و اين وسط 2نفر بيخانمان شدند. يكي مسعود سرمد كه وسط بيابان مشغول عربده كشي بود و ديگري حامد، دوست ِ بدجنس و اَخ ِ مسعود كه با لُنگ،كنار حوض ريخته گري خدا نشسته بود و معلوم نبود كه منتظر ِ زري است كه بيرون بيايد، ببيند چه شكلي شده تا خودش هم داخل برود  يا نه! اين وسط هم مجيد ِ ظاهرالصلاح به خاطر ريش خوشگلش مفتي به بهشت فرستاده شد . تصور كوته‌بينانه مقدم از درخت و جنگل و عذاب و برزخ،واقعاً در حد ديني دبستان بود.
اگر آقا قلدره فكر مي‌كند كه با گذاشتن انگِ سرباز روي بازيكنان تيم ملي ، غيرت ملي-مذهبي مردم را بخار مي‌كند و علي كريمي از زورِ ورم ِ وجدان خوابش نمي‌‌برد، ره به اردبيل برده است. اين حقه هم كه دولت نهم بنيانگذارش بود ، بيشتر براي تورم رگهاي غيرت بكار مي‌رود و كلكي قديمي شده است. قطاري هم كه علي كريمي نمي‌خواهد سوار آن شود باز قطاري است كه ساخته همين دوره است و همان بهتر كه سوار نشود. "به نظر من تيم ملي يک قطار است که به حرکت خود ادامه مي دهد و کريمي نخواست سوار اين قطار شود. " فقط خوب شد كه تيم ملي، قله‌اي نبود كه علي كريمي بخواهد آنرا فتح كند.
امير تاكتيك بعد از دربي عنوان كرد كه پرسپوليس تاكتيك نداشت و ما موقعيتهاي بيشتري داشتيم. به نظر من قطبي بجاي " ..." خواندن خبرنگاران بايد ، ادبيات مخفي‌اش را براي اين كنفرانس خبري رونمايي مي‌كرد و صد اليته هم كه امير تاكتيك، چون از نظر روانشناس تيم خيلي اوضاع رفتاريش بهبود يافته و بر اعصاب خود مسلط است ، بعد از ناسزاگويي ِ قطبي ، حتماً خدا را شاكر بود و از اين حركت وي به عنوان نقطه ضعف مربي تيم پرسپوليس ياد مي‌‌كرد و كل يوم همه را به آقاي علي واگذار مي‌كرد. (من قبلاً هم نگران اين كنفرانس بعد از دربي بودم، البته با ديدي غير از حالا نسبت به افشين قطبي)

هیچ نظری موجود نیست: