۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷

این چند نفر...
دیروز، روز پرسپولیس نبود، روز قطبی، کریم باقری، حبیب کاشانی ، هواداران پرسپولیس وچند نفری دیگر بود.

اگر روزی بود که "خدا علی دایی را بغل کرده بود" (1)، دیروز روزی بود که خدا افشین قطبی را بغل کرده بود. مردی که به پاس اخلاق، مرام ، دانش و حرفه‌ای گری خود ، مستحق هرگونه پاداشی بود و چه پاداشی بالاتر از قهرمانی تیمش. مردی که برخلاف تمام تصورات ما از انرژیهای مثبت و منفی ، امیدوارانه و فروتنانه از قهرمانی و حمایت از تیمش سخن راند و خدا می‌داند که ما چقدر ناامید، منتظر قهرمانیش بودیم. مرد تنهایی که با تمام بی نظمی ها و لوسبازیها و نامردیهای پیرامونش فقط لبخند زد و روز به روز بیشتر ما و هواداران را نمک گیر کرد.
روز کریم باقری بود که با همه اشتباهات هراسناکش، تمام توان خود را خرج آبروی قطبی کرد و با پاس گلش، تمام دِین خود را به پرسپولیس ادا کرد. مدافعی که بزعم خود ، اگر پستهای محوله به وی در تیم همینطور رو به عقب پیش بروند، او باید از پشت دروازه خارج و به خانه اش برود(2)!
روز حبیب کاشانی بود که بواسطه حمایتهای روابط بیس اش (..base) از کادر فنی و میانجیگریهای مصلحانه اش در اختلافات مزمن، بی شک یکی از ارکان مهم و موثردر کنترل وپیشبرد تیم بود.
اما دیروز برای خلیلی نبود که گرچه آقای گل شد ولی نیم نگاهش به لیگ امارات ما را نسبت به او بدبین کرده است.او دیگر 400 میلیونی هم نیست.(3)
دیروز برای نیکبخت نبود که غیر از راه‌پیمایی و گله وشکایت و تصویر مخدوشی از بی انضباطیهایش ، چیز دیگری به یادگار نگذاشت.
همینجا ملتمسانه از از افشین قطبی می خواهم بعد از این قهرمانی شیرین ، از ایران برود تا آلوده فوتبال سیاست زده ما که مردان سیاست در هیات مدیره باشگاههای آن تکیه زده‌اند، نشود ، تا معصومیت و صداقتش همچنان بکر باقی بماند. تا همچنان اسطوره‌ای برای پرسپولیس باقی بماند، تا ..... تا مجبور نشود در دربی سال بعد کنار امیرکوچولو، این مردکوچک ، بعد از کنفرانس خبری ، شاهد پوزخندهای حقیرانه او باشد.


(1): سخنی از علی کریمی در وصف علی دایی
(2): اشاره به سخنان کریم باقری در برنامه نود 26/2/87
(3): سخنان خلیلی در روزنامه خبر ورزشی سه شنبه 24/2/87 "اگر 400 میلیون هم بدهند،تمدید نمی‌کنم"

پرسپولیس نوشته‌ها:
پرسپولیس؟ جای خود! قطبی را دریاب… (روی خط وحید)

هیچ نظری موجود نیست: