۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

غیرت ایرانی، مسوولیت ایرانی، بسته ایرانی

امروز صبح خواستم درباره قطبی و دایی بنویسم که اخبار ساعت 7 رادیو ورزش گزارشی از مرگ خانم مرضیه ، بانوی قایقرانِ لرستانی ِ تیم ِ دراگون بت ، پخش کرد که جداً، نگرانِ اُوردوزِغیرت ِ مسوولان ِ توزیع کننده ی بسته های حل ِمشکلات ِ جهان شدم. حس مسوولیتی که در تک تک زیرمجموعه های ورزشی و پزشکی ِ این خط ِ مرگ سهیم بودند واقعاً قابل تحسین و قدردانی است!
"پزشکی که برای بیماری قلبی آب قند و داروی معده تجویز می کند . درمانگاه بدون کپسول اکسیژن، دستگاه شوک ِمعیوب،آمبولانسی با2 ساعت تاخیر و بدون امکانات احیای قلبی". طاهری ، گوینده خبر صبح به قدری تحت تاثیر این موضوع قرارگرفته بود که لحن ِ خبر را فراموش کرد.
به هر حال مادرِ3 فرزند به راحتی و در حالی که همه بر امکان احیا قلبی وبازگشت وی اتفاق نظر داشتند، دار فانی را وداع گفت.
لعنت به همه ی دروغگویان و ننگ برهمه ی فریب دهندگان .

هیچ نظری موجود نیست: