۰۲ مهر ۱۳۹۳

جایگزین خسته

به دنبال یک جایگزین بومی برای این خسته خانه بودم به طوری که حرمت خاطرات قدیم هم حفظ شود، به بلاگ دات آی آر رسیدم. موجودی دلنشین که بی منت بار تمام خاطرات من را به دوش کشید. زین پس یار موافق خواهد بود.
sina200.blog.ir