۰۱ بهمن ۱۳۸۶

گور خودتو كندي سالار

سالار اين چه كاري بود كه تو ديروز با ما كردي.ها؟
مگه من تازه شب پيشش از تو تعريف نكرده بودم ، دفاع نكرده بودم؟ اونقدري كه من هواي تو رو داشتم و ازت دفاع كردم،كيومرث هاشمي در حق علي آبادي نكرده بود. من رو سكه يه پول كردي . من جلوي خونواده همسرم ، آبروت رو خريدم ، براي هر چي كه همسر در مورد تو گفت ، دليل آوردم ، "عقبه"‌ات رو مطرح كردم، گفتم تو اين چند سال "كل يوم" در كنار ما بودي، درسته اين چند هفته‌‌اي ، بد قلقي كردي ولي اين براي همه پيش مياد ، حالا تو يه خورده ضعيفتري، اشكال نداره. يعني اون لگدي كه تو خوردي و شخصيتت جلوي بابا خورد شد ، حالت رو جا آورد؟ اينجوريه ؟ حتماً‌ بايد تحقير ميشدي!
پدر من خب قبلش ميگفتي شمال بيا نيستي ، ما يه فكري مي كرديم ، گرچه ما هم داشتيم ميرفتيم شهروند ، خريد كنيم كه سر از قائمشهر در آورديم .حالا دليل نميشه تو كم كاري كني .نه، كم كاري بي انصافيه ، تو ما رو تا اول تهرون رسوندي و بعد حالت بد شد ، نميدونم لخته بود يا هر چيز ديگه ، رد شد ديگه. بخير گذشت. ولي ديگه خداييش من نميتونم برات كاري كنم ، با اينكه سالاري ولي پرونده‌‌ات اومده رو ديگه . 2.5 بخرنت من شرمنده‌ات ميشم با اون سابقه رفاقت.
به قول پدرهمسر ، يه دفعه ممكنه شب تو تونل خاموش كني ، اون ديگه خيلي خطرناكه سالار.

۱۲ دی ۱۳۸۶

پياده روي يا خودكشي

اينروزها اگر كسي رو در خيابون ديدين كه داره مثل تايسانگ پرنده، ميدوئه ،اون كسيه كه يه روزي فلت(Felat) ِ مقعر بوده والان كاملاً محدب شده و خيلي سعي داره با پياده روي ، مشكل تحدبش رو حل كنه.
روش ساده تري براي كم كردن 8 كيلو وزن سراغ ندارين؟(روشهايي كه خوردن رو محدود كنه قابل قبول نيست.)
روزانه چند كيلومتر پياده روي و دوئش(دويدن)هم، فعلاً فقط به فلج موضعي پا منجر شده و به جاي سالار بايد سوار ويلچر شد.ولي نااميد نيستم بالاخره يه روزي دوباره خودم ميشم.
اي كه 80 گذشت و تو بيخبري!