۱۹ آذر ۱۳۸۱

صبح زود فردا عازم ماموريت ساري هستيم.
امروز فكر كنم با اين فرم نظرسنجي ها يه عده رو از خودم رنجوندم.به هر حال كار كاره ديگه.
مثل اينكه قراره شمال سيل بياد. در اين فصل جاده فيروزكوه خيلي قشنگه و سرد.
لينك آقاي نوسان رو هم اضافه كردم.

۱۷ آذر ۱۳۸۱

به لطف مجله شبكه و شركت كهكشان نور ما هم صاحبخونه شديم.
آدرس خونمون اينه : www.maaroof.com
البته هنوز توش اسباب اثاثيه نريختيم. تا جابجا شيم يه خورده طول ميكشه.