۱۷ آذر ۱۳۸۱

به لطف مجله شبكه و شركت كهكشان نور ما هم صاحبخونه شديم.
آدرس خونمون اينه : www.maaroof.com
البته هنوز توش اسباب اثاثيه نريختيم. تا جابجا شيم يه خورده طول ميكشه.

هیچ نظری موجود نیست: