۰۵ دی ۱۳۸۴

بم دو ساله شد

دو سال پيش ، جمعه ساعت 6 صبح وقتي زيرنويس شبكه خبر، وقوع زلزله‌اي را در بم ، درج كرده بود، بي‌خبر از عمق فاجعه، با يك تماس شوم صبحگاهي و آغشته به مرضِ انتشارِ اخبارِ ناگوار، دل يك مرد را كه آنروز در تهران ، مهمان بود، به لرزه در آوردم.بيدرنگ عزيمت كرد، بي آنكه بدانيم تا رسيدن به بم، چه در سرش گذشت و چه در دلش.
لحظات بيخبري ، لحظات خبرهاي مبهم، دقايق اضطراب و كم‌كم شنيدن آنچه كه حقيقت داشت. ‌اول از اقوام دورتر شروع شد ولي كسي از آنچه كه ما مي‌خواستيم بدانيم ، نگفت. نقلِ قولِ هر ساعت با ساعتِ پيش تفاوت داشت. يكبار خوشحال مي‌شديم از اينكه زخمي بر تن دارند و يكبار در سكوت به غير ممكنها فكر ميكرديم.
دوري و بيخبري،‌ دل مي‌تركانَد و فرداي آنروز صبح ، هر چه را كه تا آن لحظه نمي‌خواستيم باور كنيم ، باز باور نكرديم.  براي آن مرد از دنيا فقط يك دختر مانده بود، فقط يكي‌. همسر و سه عزيزش مجال وداع با پدر نيافتند. اوتا به امروز فقط مي‌نگرد، به سرنوشت. براي بازگشتش به زندگي، نيرويي ماورايي بايد.
حق با اوست ،بناي ساخته شده يك عمر زندگي ِ با جان ودل ، به لحظه‌اي ويران مي‌شود و فرو مي‌ريزد و مي‌بلعد هر آنكس را كه از خوبان با خود مي‌تواند و او تا ابد و ناگزير به ياد لحظاتي بايد بود كه در كنار خانواده ، براي دعوتِ مرگبارِ زمين، حضور نداشته است و افسوس خواهد خورد.

۲۷ آذر ۱۳۸۴

راز لبخند موناليزا


محققان دانشگاه آمستردام در هلند با استفاده از نرم ‌افزار تشخيص احساسات در چهره توانستند حالات معماگونه لبخند موناليزا را تحليل كنند. اين نرم‌افزار كه بر اساس انحناي لبها و چين و چروكهاي گوشه چشم، ‌آناليزصورت را انجام مي‌دهد، لبخند موناليزا را شامل 83 درصد شادي، 9 درصد تنفر، 6 درصد بيم و2 درصد خشم ، تشخيص داد.
(منبع : NewScientist)

۲۲ آذر ۱۳۸۴

خواب سميناري

سمينار شبكه، امنيت و تهديدهاي آينده توسط شركت دمسان رايانه ديروز برگزار شد. آقاي فكري مديرعامل شركت، جمله‌اي از دكتر روحاني رانكوهي براي افرادي مثل خودم كه خواب را در اون محيط آروم داشتم، مزمزه ميكردم ، نقل كرد:
" كلاس خوابگاهي است نشسته" ، البته صداي يكنواخت و آروم آقاي اخلاقي، ‌مدير فني شركت هم، بي تأثير نبود، درعين حاليكه مطالب مفيدي رو داشت ارائه مي‌كرد.
ياد روحاني بخير. همچنان كه براي ما سخت‌افزاريها ، دكترنوابي خدا بود، نرم‌افزاريها، روحاني پرست بودن.

۱۳ آذر ۱۳۸۴