۲۲ آذر ۱۳۸۴

خواب سميناري

سمينار شبكه، امنيت و تهديدهاي آينده توسط شركت دمسان رايانه ديروز برگزار شد. آقاي فكري مديرعامل شركت، جمله‌اي از دكتر روحاني رانكوهي براي افرادي مثل خودم كه خواب را در اون محيط آروم داشتم، مزمزه ميكردم ، نقل كرد:
" كلاس خوابگاهي است نشسته" ، البته صداي يكنواخت و آروم آقاي اخلاقي، ‌مدير فني شركت هم، بي تأثير نبود، درعين حاليكه مطالب مفيدي رو داشت ارائه مي‌كرد.
ياد روحاني بخير. همچنان كه براي ما سخت‌افزاريها ، دكترنوابي خدا بود، نرم‌افزاريها، روحاني پرست بودن.

هیچ نظری موجود نیست: