۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

فارغ از دلمردگی

اینجا ایران است. مازندران. بین شیرگاه و قائمشهر.برنجستانک .سد خاکی زمزم
در روزی که زیبا بود. نه مثل همه روزهای زیبای خدا.