۱۴ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 14

چهارشنبه و پنج شنبه 14و15/1/87
روزهاي عادي ، تمام روزمرگّي ، نگران از بابت تمام شدن تعطيلات .

هیچ نظری موجود نیست: