۱۶ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 15

جمعه 16/1/87
حركت ساعت 4.5 صبح . جمعاً 10 تا كاميون هم نبود . جاده اختصاصي . تهران بدون دود، شفاف ،خلوت، انگار نه انگار كه فردا قراراست چه اتفاقي بيافتد ... دپرسي اوردوز . انگار كه هنوز ناخنهايم را نگرفته ام براي فردا و هميشه صبحي هستم ، اميدي به بعد از ظهري بودن نيست. ساعت ِ‌Server كه همچنان سرگردان بين قانون دولت و مجلس مانده است ، يكساعتي عقب است ، صبح زود بايد بروم ، بايد از اين بلاتكليفي خلاصش كنم. اگر ناشكري نباشد:" لعنت به اين كار"

هیچ نظری موجود نیست: