۱۳ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 13
سه شنبه 13/1/87
گشتي دراطراف قائمشهر . همه ، زندگي ،‌همه، سبز، اينروزها يواشكي يادم ميايد كه چند روزيست پياده روي تعطيل است. اگر نبود اين يواشكي ياد افتادن، چه راحت بودم.


هیچ نظری موجود نیست: