۱۲ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 12

دوشنبه 12/1/87
حركت ساعت 4.5 صبح . خنك خنك خنك . دماوند ، فيروزكوه ، گدوك، ورسك،پل سفيد، زيرآب، شيرگاه و قائمشهر.

O2 خالص. نفس عميق.

هیچ نظری موجود نیست: