۰۵ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 7

دوشنبه 5/1/87
سست ارادگي و خواب صبحگاهي . لعنت به پياده روي صبحگاهي . خواب تا ساعت نه ونيم .

هیچ نظری موجود نیست: