۰۴ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 6

يكشنبه 4/1/87
پياده روي و دوندگي صبحگاهي . باز شاليزار و جنگل و قطار محلي . "نسيم هراز" و "همشهري جوان"

هیچ نظری موجود نیست: