۰۳ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 5

شنبه 3/1/87
صبح پياده روي و دوندگي و فِلت سازي شكم.شاليزار و جنگل .
جاده نظامي و طبيعت گردي و درياچه . خوش ميگذرد بيكاري.

هیچ نظری موجود نیست: