۰۶ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 8

سه شنبه 6/1/87
دوندگي صبحگاهي . كاظم و كله مستطيل. تصميم به برگشت براي اعزام به اراك. باز هم سالار و صدقه. خدايش حفظ كناد.

هیچ نظری موجود نیست: