۰۶ دی ۱۳۸۵

بم

اين‌بار در سالروز يادآوري ِ حادثه تلخ ِ بم ، نه از دلتنگي ِ رفتن ِ عزيزانمان خواهم گفت ، نه از گلايه‌هاي كم كاريها و بي‌توجهي‌ها ، كه بي اين يادآوري هم ؛ يادِ سيما و مينا و محمدرضا و مادر مهربانشان ،هميشه باقيست... و مهم صبريست كه اين مرد دارد.
بحث نجات و كاهش تلفات و زيان ناشي از زلزله درهمه جاي دنيا ، بصورت تخصصي وكارشناسي تحت بررسي و مورد بحث است . آقاي Doug Copp ، رئيس گروه نجات و مدير تيم آمريكائي نجات بين المللي ARTI) American Rescue Team International) ،كه سازماني خصوصي و غير وابسته به دولت آمريكاست ،روش جديدي براي كاهش تلفات ناشي از زلزله مطرح كرده است كه تئوري آن (Triangle of life – مثلث حيات)، گرچه منطق قابل قبولي دارد اما مورد تاييد صليب سرخ آمريكا قرار نگرفته است و آنها همچنان روش " Drop, Cover, and Hold On" را براي مقابله با خطرات زلزله در آمريكا مناسب مي‌دانند. سازمان صليب سرخ آمريكا ، معتقد است كه تئوري آقاي Copp منحصراً براي پايلوت كشور تركيه و متناسب با ساختار فني ساختمانهاي آنجا مناسب است و براي كشور آمريكا ، كم خطرترين روش ، همان روش ِ " Drop, Cover, and Hold On" مي‌باشد.(دانلود ترجمه فارسي مقاله تئوري مثلث حيات)هیچ نظری موجود نیست: