۱۹ آذر ۱۳۸۵

ساق دست

آيا بهتر نبود به بسكتباليستهايمان به جاي پوشيدن ساق دست و پنهان كردن خالكوبيهايشان، پرتاب سه امتيازي ياد مي‌داديم؟

هیچ نظری موجود نیست: