۲۰ آذر ۱۳۸۵

شهرداري،1888، نيوتن و جاذبه

"روزانه صدها سيب از درخت مي‌افتاد و كسي به آن توجهي نداشت، ليكن نگاه تيزبين، ذهن متفكرو پرسشگر نيوتن بود كه از اين حركت ، جاذبه را كشف كرد."
جمله بالا ، در ابتداي نامه‌هايي است كه از طرف شهرداري ، براي شهرونداني ارسال شده است كه از طريق سايت شهرداري در تعامل با آن بوده‌اند. درا ين نامه ،" از شما شهروند عزيز تقاضا دارد با دريافت كدِ نظارت ، به جمع ناظرين افتخاري اداره مشاركتهاي مردمي ِ مركز نظارت همگاني شهرداري تهران (1888) پيوسته و در نهضت شهروندمداري و عدالت محوري " به آنها بپيونديد.
سايت شهرداري تهران ، به لطف مرد ِمكانيزه دوستِ سابق ِ ناجا و شهردار فعلي تهران ، قاليباف ، داراي زير سيستمهاي فعالي همچون 137 ، 1888 ، درخواست آرم طرح ترافيك ، پرداخت عوارض نوسازي ، پرداخت عوارض خودرو ، جستجوي اموات بهشت زهرا ، مشاهده پرونده شهرسازي و بخشهاي نسبتاً جديد ِ آدرس ياب شهر تهران و جديدِ ثبت اطلاعات مسافربرهاي شخصي مي‌باشد كه در كنار آن اطلاعات مفيدي نيز در خصوص شهر تهران و زندگي شهري وخدمات آن ارائه مي‌كند.
روزشمار پروژه‌هاي شهري هم در كنار سايت ، كار تابلوهاي نصب شده در كنار پروژه‌ها را انجام ميدهد ، گرچه بين تابلوي پروژه برج ميلاد و روزشمار برج ميلاد درخود سايت ، يك روز اختلاف است ، اما پويايي سايت در بخش خبرها و همچنين زيرسيستمهاي نامبرده شده ، در مقايسه با نام شهرداري ، قابل تامل و توجه هستند.
پيگيريهاي كه در خصوص چند مورد ، ثبت ِ درخواست در سيستم 137 انجام شد ، گوياي نظارت وپيگيري دقيق براي اين سيستم مي‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست: