۲۱ آذر ۱۳۸۵

درهم


1- شوراي المپيك آسيا امروز اعلام كرد، در صورتي كه پيراهنهاي ورزشي ورزشكاران ايرانيِ در مسابقات ورزشي داراي شعارهاي مذهبي باشند، از مسابقات محروم خواهند شد.
2- مثل اينكه اينجا آقاي خادم از ديدن اينهمه هنرپيشه در يكجا ، خيلي ذوق زده شده است.

هیچ نظری موجود نیست: