۱۸ تیر ۱۳۸۵

18 تير

امروز صبح خيلي دنبال ماشين ريش تراشم مي‌گشتم. يك دفعه ياد 18 تير افتادم.

هیچ نظری موجود نیست: