۱۷ تیر ۱۳۸۵

کد کانالهای سوییس(SRG) برای استارست شنبه 17/4/85

امروز
09 : 7a-5d-db-39-37-cf-e0-ef
کد بعدی
0a : eb-12-62-a7-35-0a-44-2b
با تشکر از persianforum ، امشب قبل از شروع بازی که Satsat ایها تعویض سرور داشتن.

هیچ نظری موجود نیست: