۱۸ تیر ۱۳۸۵

خداحافظ

تورام، زيدان، كان، فيگو، كارلوس و پائولتا با فوتبال ملي خداحافظي كردند و همه‌شون تقريباً ، در اوج و محبوبيت نسبي ، ركورد و 100 تايي و همه اينا رو بيخيال شدن. شايدم دست بدست هم دادن تا اگر هستن كساني كه هنوز به خودشون اميدوارن، شايد توي رودرواسي با فوتبال خداحافظي كنن. ببينم توي آشناها كسي رو ندارين با فوتبال خداحافظي كنه ؟ عمه‌اي ، عمويي ، خاله يا دايي؟
اگه دارين بهش بگين فرصت خداحافظي داره تموم ميشه ، ديگه بعداً لوسبازي ميشه‌ها.

هیچ نظری موجود نیست: