۰۹ تیر ۱۳۸۵

کد کانالهای سوییس(SRG) برای استارست

کد کانالهای سوییس برای امروز جمعه 9/4/85
ID net :009400
0b: 5c 52 00 01 Fa C8 96 7f
با تشکر از بچه های SatSat

هیچ نظری موجود نیست: