۰۶ تیر ۱۳۸۵

اولويت كاري

معمولا در سازمانهاي بي هدف ، كارمندان براي اينكه عدم كم كاري خود را توجيه كنند ، مرتب گلايه از بي‌برنامگي سازمان و نبود طرح وبرنامه دارند. وقتي تعدادي پروژه و كار تحويل مي‌گيرند ، بخاطر نبود زمانبندي مناسب و عدم تواانايي در برنامه‌ريزيهاي كاري‌شان و سردرگمي كاري ، از نداشتن اولويت برنامه‌ها مي‌نالند و معتقدند ، بايد اولويتها مشخص شود تا طرحها به ترتيب اهميت از ديد مديران ارشد و طي زمانبندي مناسب انجام شوند.
اما واقعيت چيز ديگريست ، اگر در هياتهاي مذهبي شركت كرده باشيد يا اردوهاي فرهنگي ، يا همايشها و ...، خواهيد ديد روشي مدرن به نام مديريت هياتي حاكم بر اينگونه برنامه‌هاست. بدين معني كه هر كس به فراخورِ سن ، تجربه ، فيزيك بدني ويا حتي رو(از خانواده پررو) به تنهايي يا چند نفري اداره مراسم را به عهده مي‌گيرند و مراسمي مانند جشن قهرماني استقلال ، جام جهاني اسكي روي چمن ، جشن قهرماني پاس ، مراسم خوانندگان كليپ جام جهاني در باشگاه انقلاب و مشابه آن را خلق مي‌كنند.(اگر نمونه‌هاي بيشتري سراغ داريد ، بفرماييد) . در اينگونه مديريت برنامه‌ها ، برنامه‌ريزي زماني ، تقدم وتاخر اجراي برنامه يا فازهاي يك پروژه و حتي تخصيص منابع انساني مرتبط ، خواسته يا ناخواسته دچار هرج و مرج قابل توجهي مي شوند و چون در نهايت نيز،هيچ مقام نظارتي يا ارزيابي براي كنترل عملكرد و اجراي صحيح اين برنامه‌ها وجود ندارد ، تا مراسم بعدي فقط يكسري تشكيل پرونده و بررسي كارشناسي و گزارش باقي مي‌ماند.

بي ربط اما واقعي :

- همشهري 30/8/82
"سخنگوي وزارت امور خارجه توجه و كمك به مردم فلسطين را مهم ترين اولويت كاري دولت هاي اسلامي در اوضاع كنوني دانست"
- همشهري 22/3/84
"علي لاريجاني : ...بنابراين اولويت كاري دولت اميد، بهبود بخشيدن به وضعيت معيشتي مردم است.."
- پورتال اصفهان
"استاندار اصفهان گفت : محروميت زدايي و ايجاد اشتغال مهمترين اولويت كاري دولت است كه با جديت در سراسر كشور دنبال مي‌شود."
سايت خبري صدا وسيما
"حاج علی اکبری با اشاره به اجرای برنامه‌های دولت در سفرهای استانی‌درخصوص ساخت اردوگاهها, ورزشگاهها و خانه های جوانان گفت : توسعه‌زیرساختهای لا‌زم برای استفاده جوانان در اوقات فراغت اولویت کاری دولت است."
خانه ملت 10/5/84
"عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: ايجاد اشتغال با توجه به جمعيت كشور كه عمدتا جوان هستند، شاهد كاهش بيكاري بوديم هر چند اين موضوع در حال حاضر نيز به عنوان اولويت كاري دولت آينده مطرح است."
اخبار رياست جمهوري 1/7/84
"رييس جمهوري: بازسازي بم، اولويت كاري دولت است."
كيهان 8/6/84
"نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند مهمترين اولويتهاي كاري دولت جديد مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و توجه ويژه به محرومين و جوانان است."
كيهان 17/1/85
"سيدمهدي هاشمي در مراسم معارفه معاون عمراني استانداري استان مركزي افزود: يكي از اولويتهاي كاري دولت، مقاوم سازي خانه هاي شهري و روستايي است."

هیچ نظری موجود نیست: