۱۰ تیر ۱۳۸۵

پژو آردي جديد راه افتاد

نام پژو آردي جديد ROA كه در فارسي به معني رونده است، برگزيده شد . شركت ايران خودرو استفاده از نامهاي آردي جديد،OHV RD و RDx را مجاز ندانسته است.

هیچ نظری موجود نیست: