۱۰ فروردین ۱۳۸۵

تشكر

هميشه هم نميشه شاكي بود . امسال انصافاً حضور پليس، مخصوصاً توي جاده و راهها ، هم چشمگير بود و هم مؤثر. جاده فيروزكوه كه هميشه جولانگاه كساني بود كه فرهنگ و پولشون هميشه سرو ته بوده، اينبار به لطف حضور گسترده پليس ، آروم بود. همه به نظم، همه به خط و اينا به صفا و لطافت طبيعت اونجا افزوده بود. در يه موردِ ديگه هم كه خودم از اتوبان قم به سمت تهران بر مي‌گشتم، بخاطر رانندگي وحشيانه يك راننده اتوبوس كاشان به اولين الگانس پليس كه رسيدم، تذكري دادم و اونا هم بلافاصله و به سرعت ، اتوبوس رو در عرض ده دقيقه متوقف كردن و البته ، جريمه. بعداً هم از ما خواستن با حدود فاصله 10 دقيقه ديرتر حركت كنيم تا مبادا راننده اتوبوس ، مزاحمتي ايجاد كنه. (هميشه هم الگانس ها بد نيستن!)
يه مورد ديگه هم كار ارزنده وزارت راه و ترابري بود كه در دوبانده كردن جاده فيروزكوه ، سالهاست در تلاشن و ميشه گفت كم كم ، جاده مطمئني داره ميشه. از سمت تهران ، تقريباً تا گردنه گدوك هفتاد درصد ، جاده دو طرف، جدا شده و مزاحمتهاي ماشيناي سنگين اون مسير،دركندي ترافيك، كمتر شده.

هیچ نظری موجود نیست: