۲۶ شهریور ۱۳۸۴

خانه سالمندان

دارم مداركم را آماده ميكنم تا به خانه سالمندان برم.دندون درست حسابي كه ندارم ، الانم كه يك هفته بخاطر كمر، خونه نشين شدم.فكر كنم در سن سي و يك سالگي يه خورده براي فوتبال و دروازه‌باني و جست و خيز زياد بود .بايد يه مراسم خداحافظي با فوتبال برگزار كنم ولي هر چي فكر ميكنم ، نمي‌تونم ببينم علي دايي بازي ميكنه و من خداحافظي. پيري هم بد درديه.

هیچ نظری موجود نیست: