۲۴ شهریور ۱۳۸۴

گوگل و ياهو

گوگل سرويس جديد خود يعنيBlog Search را از روز چهارشنبه راه‌اندازي كرد.
ضمن اينكه ياهو هم از روز سه شنبه بطور محدودي اينترفيس و امكانات جديد پست الكترونيكي خود را ارتقاء و تغيير داده‌است.
شايان ذكر است كه بيشترين كاربران ايميلهاي Web Based در آمريكا متعلق به ياهوست كه در رتبه اول با 63.6 ميليون كاربر و بعد از آن AOL با 48.7ميليون ، سپس MSN با 44.4 ميليون و Comcast ‌با 5.6 ميليون و gmail با 5.4 ميليون قرار دارند.

هیچ نظری موجود نیست: