۲۲ فروردین ۱۳۸۴

خداحافظ پيكان

طي مراسمي در روز 30 فروردين 84 ، آخرين پيكان توليدي در كشور با امضاي رئيس جمهور بر بدنه آن به موزه منتقل خواهد شد و بدين‌ترتيب پرونده 50 سال مونتاژ و توليد پيكان در كشور بسته خواهد شد. پيكان از نسل هيلمن انگلستان است كه در آنجا با نام AVENGER شناخته ميشد. بيش از 500 قطعه ساز ايراني ،چرخ اقتصاد خود را از توليد قطعات پيكان چرخانده‌اند.
(با اجازه از كارآمد)

هیچ نظری موجود نیست: