۱۶ فروردین ۱۳۸۴

اوركاتي ديگر

ياهو هم دست بكار شد تااز قافله شبكه‌هاي دوست يابي عقب نماند. ياهو 360 درجه نسخه بتا آغاز بكار كرد. توضيحات مفصلش رواينجا بخونيد.آقاي عليرضا خان شوق‌بيگي زحمت ما رو كشيد براي پيوستن به اين قافله ولي نميدونم اگه خودم دعوت براي كسي بفرستم فحشم خواهد داد يا نه؟

هیچ نظری موجود نیست: