۲۹ دی ۱۳۸۳

قوانین نانوشته

29/10/83
آنچه كه در پي ميايد ، قوانين نانوشته‌ايست كه بر خوابگاههاي دختران كوي دانشگاه تهران حكفرماست.
1-خروج پس از ساعت 8.5 شب(فصل پاييزوزمستان) باي نحو كان ممنوع مگر در موارد ذيل
الف – فرد متاهل باشد.
ب- در حالت مرگ اونهم با آمبولانس اورژانس خوابگاه
2- اگر كسي بيرون از خوابگاه باشد وبعد از ساعت 8.5 شب برسد ، ورود به خوابگاه با گذاشتن كارت امكانپذير است. البته باز افراد متاهل مستثنی هستند.
تبصره : اگر این شخص بعد از ساعت 8.5 شب برای لحظه ای پا به اتاقک ورودی بگذارد و مجدداً قصد خروج داشته باشد، حتی اگر پدر، مادر وتمام افراد خانواده هم بیرون در خوابگاه حضور داشته باشند ، حق خروج ندارد .بهیچوجه!
3- اگر کسی شب را خارج از خوابگاه بگذراند ، با توجه به حضور وغیاب هر شب اتاقها توسط مسولین شب ، فردای آنروز با پر کردن فرمی و ذکر شماره تلفن از محل اقامتش ، مسوولین را مجبور به ادای مسوولیت دینی و شرعیشان میکند که با آن شماره تماس و از صحت حضور وی در آن محل اطمینان حاصل نمایند.(!)

هیچ نظری موجود نیست: