۲۷ دی ۱۳۸۳

سرزمین فوتبال

حکایتی داره، این فوتبال دیدن و عشق فوتبال بی سرزمین ما:
1- کافیه گزارشگر علیفر باشه. به همون اندازه گزارش اون، منهم غرغر تحمل میکنم و برای گزارش خیابانی کمتر و به ترتیب پیمان یوسفی و مزدک و عادل که دیگه راحتیم.
2- وای به وقتایی که هم آرسنال، هم اینتر وهم بارسلون ببازن.
3- قضیه " علم بهتر است یا ثروت " رو برای قضیه جلالی و دنیزلی خیلی قشنگ تحلیل کرد.امیدوارم خودش بنویسدش.

هیچ نظری موجود نیست: