۲۹ دی ۱۳۸۳

خواب خوابم

من شورم، شور. من هیجانم .من نه سکونم و نه رکود . من بیزارم از جلسه،از نشست،از همایش و هرچه که بوی دروغ و فریب بدهد. من را سماعی باید. دست شستن از این همه رنگ،اینهمه تزویر، اینهمه زار و زر و زور.
در پس این واژه های نامفهوم "رویکرد" ، "راهکار" ، "رهیافت" ، "فناوری"،"تحقق"، "بهینه سازی"، " راستا"، "عملکرد" ،"گفتمان"،"زیرساخت"، "*.سالاری" و ... گم شده ایم. این راهش نیست .
انشاء نویسی و پرورش خیال،راهکار نوینی است که آفریننده اش اکنون پی مردمی میگردد در آنسوی تمدن، در جزایر دورافتاده آفریقا، تا شاید به آنها بتواند، بقبولاند که با گفتمان می توانند پای در تمدن نهند.

هیچ نظری موجود نیست: