۰۴ بهمن ۱۳۸۳

حاشيه

فوتبال ما كم كم رو به حاشيه مي‌رود تا تكنيك . بحث حاشيه تدريجاً بعنوان استاندارد ايزويي براي فوتبال ،‌شكل مي‌گيرد. برنامه‌هايي چون دوربين خبرساز شبكه خبر و نود تلويزيون لاريجاني سابق ،‌تائيديه‌اي براي قبول وجود استانداردي به نام حاشيه هستند، بطوريكه رسماً بعد از مسابقات و در مصاحبه‌ها ، بازيكنان و گهگاه مربيان و حتي برخي داوران ،‌قضاوت را به برنامه نود ميسپارند. شكي نيست كه اين يك موفقيت بزرگ براي عادل فردوسي‌پور و همكارانش مي‌باشد اما عواقب اين سياست و پررنگ سازي آن ، ‌گريبانگير ورزش كشور و خصوصاً فوتبال شده‌است.
عناوين والقابي همچون سلطان ، ژنرال و جديداً سرهنگ هم زاييده حاشيه‌سازيهاي نشريات كيلويي ورزشي هستند كه به زعم خود رسالت سنگيني را در امر شفاف‌سازي رسانه‌اي دارند.
و در پايان ذكر اين نكته ضروريست كه همين حاشيه‌هاي كوچك ،‌نقشهاي بزرگي را در سرنوشت ورزش رقم ميزنند.

هیچ نظری موجود نیست: