۲۵ آذر ۱۳۸۳

باز هم ....

دكتر فرهندي از بزرگان و صاحبنظران صنعت بيمه كشور و اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي،بطور غير منتظره‌اي فوت كرد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه ايشان در فرداي آنروز قرار بود نشان ويژه‌اي در امر بيمه و فناوري اطلاعات دريافت نمايند.
اين سومين حادثه غير منتظره براي بيمه رازي در 2 سال اخير است . فوت آقاي نكوئي مهر و تصادف باورنكردني يوسف كه منجر به از دست دادن فرشته 2 ماهه‌شان شد ،‌بطرز غريبي انسان را به فكر فرو مي‌برد.
اون بالاها چه خبره؟

هیچ نظری موجود نیست: