۲۳ آذر ۱۳۸۳

لینکدونی

این لینکها که کلاً مرتبط با کریسمس و کارت تبریک هستند از شماره های قدیمی مجله عصر ارتباط آورده شده اند.
سایتهای مرتبط با کریسمس
www.christmas.com
www.holidays.net/christmas
www.christmasgifts.com
www.christmas-cookies.com
سایتهای ارائه دهنده کارت تبریک
www.greeting-cards.com
www.afreegreetingcard.com
www.hallmark.com
www.audiocard.com

هیچ نظری موجود نیست: