۱۵ آذر ۱۳۸۳

خاموشي وبلاگي

خاموشي ناگهاني وبي‌سروصداي شادي شاعرانه و ديدن يك صفحه مشكي اونهم اول صبح روزجمعه. نفهميدم چرا؟ به هر حال حتماً دليلي داره اين نغز نويس . موفق باشه.
اما بعد از اون هم ظاهراً خاموشي وبلاگي سجاد كرمانشاهي . تازه آشنا شده بودم . اونم موفق باشه.

هیچ نظری موجود نیست: