۰۳ دی ۱۳۸۳

ياد بم

* 2 روز ديگر ياد زلزله وحشتناك بم زنده ميشود.
* رييس جمهور هيجان زده شد وگفت تا 18 ماه ديگر بم را مي‌سازيم.
*رييس ستاد بازسازي بم به جرم اختلاس محاكمه شد.
*مردم آنجا هنوز معتقدند كه اين زلزله نبود.
*در شهر كوچكي كه دلبستگيهاي عاطفي و تعلقات خانوادگي بيشتري مشهود بود آنچنان غارتگران به چپاول اموال مردم دست زدند كه تاريخ شرمش خواهد آمد ومن حيران كه اگر چنين اتفاقي در اين بي‌دروازه شهر لعنتي بيافتد اگر از آن جان سالم بدر بريم بايد مراقب باشيم تا خوراك همديگر نشويم.
*راه آهن بم با هفته‌اي 3 پرواز به تهران و بالعكس راه‌اندازي شد يا ميشود. بهر حال همه چيز بد نيست.
*ارگ بم براي بازسازي ،‌آواربرداري ميشود و هر روز نكته‌اي جديد براي ميراث فرهنگيان و ميراث خوران و ميراث برندگان آشكار ميشود مثل يافتن اجساد بسياري از كودكان زنده بگور شده آن زمان ومن در عجب كه در طي 2500 سال هيچ زلزله‌اي نبود كه اين حقايق را آشكار كند؟
*ارگ بم با مرمت، ديگر ارگ بم نميشود .ارگ بم را بايد از نو ساخت تا بشود ارگ جديد بم و...
*همه در تلاشند تا ماحصل كار يكساله‌شان را به رخ كشند و در اين روزهاي آخر عجب جنب و جوشي دارند ، در حاليكه آسيب ديدگان زلزله در تلاشند تا سالگرد رفتن عزيزانشان را پاس دارند وبي اعتمادانه با نيم نگاهي نيمه اميدوار و بيمناك از آينده شاهد جنب و جوشهاي مسوولان امر هستند.
*و باز هم من در عجب از اين همه قدرت تحملي كه انسان ناگزير از آن است
*همه خاطراتت در خانه‌اي مانده كه با گذاشتن در بر آن ميخواهي جلوي همه نامرديهاي روزگار را بگيري. مگر خاك هم دزديدني است؟
*خاله مهربان ما با تابلويي بر سر درمانگاهي جاودانه خواهد شد و فرشتگان معصوم دايي دلسوخته را فقط ديگر از آلبومهاي عكس از زيرخاك بيرون كشيده ميتوان ملاقات كرد.
*در دلت ناگفته‌هاي بسياري است كه نه ياراي گفتن آنها را داري و نه مي‌گنجد در دلهاي همدردان كه همدردان نه درد كشيده‌اند ونه فراق .
دلسوختگي عالمي است كه فقط خودت رازدارش هستي وبس.بگذار تا همدردانت خوشحال باشند كه سوز فراق عزيزانت را با آنها تقسيم كرده‌اي اي مهربان.

هیچ نظری موجود نیست: