۰۵ دی ۱۳۸۳

شمارش معكوس

كودكشان شمارش اعداد رامعكوس ياد گرفته بود، از بسكه پشت چراغهاي راهنمايي به تابلوي ثانيه شمار خيره‌شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: