۱۸ اسفند ۱۳۸۰

يأس فلسفي:
در برخي سنتهاي جادو ،شاگردان يك روز ازسال يا در صورت ، سراسر يكي از
تعطيلات آخر هفته را به برقراري ارتباط با اشياي درون خانه شان اختصاص مي دهند.
هر شئ را لمس مي كنند و با صداي بلند مي پرسند :واقعاً به اين احتياج دارم ؟
كتابها را از درون قفسه بيرون مي آورند:آيا هرگز اين كتاب را دوباره مي خوانم؟
هر شئ يادگاري را بررسي مي كنند: آيا هنوز لحظه اي را كه اين شئ به يادم
مي آوردم ،مهم مي دانم؟
تمام قفسه ها را باز مي كنند : از آخرين بار كه اين لباس را پوشيدم چقدر مي گذرد؟
واقعاً به آن احتياج دارم؟
استاد مي گويد: هر شئ انرژي خودش را دارد . اگر بكار نروند،در خانه، به آب راكد
تبديل مي شوند: جاي مناسبي براي جوندگان و پشه ها .بايد مراقب باشيد و بگذاريد
انرژي آزادانه جريان يابد.اگر كهنه ها را نگه داريد ، تازه ها جايي براي تجلي خويش نمي يابند.

روزمرّگي :
ديروز(جمعه) با سامي و شهريار به جشن درختكاري از طرف جبهه سبز رفتيم
كه حدوداً 500 نفر اومده بودن.يه تپه از تپه هاي "تلو" رو درخت كاشتيم. به گروههاي
5 نفره تقسيم شديم و با يه بيل و 2 گالن به درختكاري مشغول شديم.
اونم چه درخت كاشتني ، گودالها كه از قبل آماده شده بودن و زحمتشو كشيده بودن.
ما فقط خودمونو كشتيم با پا ، خاكهاي كنار نهال را محكم كرديم و 2 قُلُپ آب پاشون ريختيم. خدا قوت !

اطلاع رساني:
مي خواهيد بدونيد هر چيزي چطوري كار ميكنه ؟ يه سري به سايت
www.howstuffworks.comبزنيد.
الان با ديدن اين حتماً چند نفري هستن كه ميگن: اينم خودشو كشت با اين يه دونه سايت كه بلده،
ولي ببينيد لذت ميبريد.

هیچ نظری موجود نیست: