۲۴ شهریور ۱۳۸۷

شجره نامه آقاي خاتمي


شماره 181 مجله همشهري جوان اختصاص به پرونده اي از امام موسي صدر داشت به نام "موسي مسيح". سواي فضايل اخلاقي وي كه درستي آنها به عهده خود مجله بماند، شجره نامه‌اي تهيه شده بود كه جالب به نظر مي‌رسد.

نسبت فاميلي نزديك آقاي خاتمي و موسي صدر(همسر آقاي خاتمي خواهرزاده موسي صدر مي‌باشد) و همچنين نسبتهاي دورتر آقايان صدرعاملي، جمالزاده، مقتدي صدر و صادق طباطبايي از نكات جالب توجه اين شجره نامه هستند.(درستي اين هم با مسووليت مجله هست).

هیچ نظری موجود نیست: