۲۳ تیر ۱۳۸۷

غم نان

تمام ارادت ما به دين ، به خاطر سپردن ِ روزهاي ولادتِ بزرگان ِ آن و اعياديست كه به بركت آن ، كارتهاي خريدمان شارژ شود.

هیچ نظری موجود نیست: