۱۲ تیر ۱۳۸۷

يعني چي؟

پشت يكي از سرويسهاي ادارات كه هر چند روزيكبار به طور اتفاقي در مسيرم قرار مي‌گيرد، اين شعر نوشته شده است:
" آنكس كه مرا خوب درك مي‌كند
يك روز زادگاه مرا ترك مي‌كند"
نفهميدم بالاخره هدفش چي بوده، شكست عشقي داشته ، مريدي بوده كه مرادش را از دست داده، يا مرض داشته نهايتاً.

هیچ نظری موجود نیست: