۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

روزنگار آخرهفته

- کولر در صبحگاه 5 اردیبهشت راه‌اندازی شد. این زودترین زمان استفاده از کولر در 10 سال اخیربوده است.
- صبح جمعه با بیقراری خاصی از خواب بیدار شدم. سرجای خودم بند نمیشدم. یک کارِ نکرده. یک انتظار. ساعت 8 صبح انگار که نمی‌رسید. نَشاطِ حَماسه حضور . لبخندِ حلال بر لب، شناسنامه به دست . من و تکلیف شرعی. من و وظیفه ملی، من و حماقتی دیگر!
- پریروز که تلویزیون عکسهای سالروز حمله نظامی آمریکا به طبس را نشان می‌داد، بخاطر آوردم که در مدرسه (فکر کنم حدود ابتدایی) و در کتابهای قرآن که سر صف صبحگاهی باید شعارهای هفته را ناله می‌کردیم، عکسی از همین اجساد سوخته وجود داشت که آثار آن تاکنون از ذهنِ وامانده من زدوده نشده است و حتماً هم در همان ساعات بودند کودکانی که 4 چشمی همه این آثار امدادغیبی را درحافظه‌های ماندگار خود ثبت می‌کردند.
- پوزخند کریه امیرکوچولوی قلعه نو، در کنارمربی فعلاً فرهیخته ی پرسپولیس ، مشمئزکننده بود واقعاً در این آخر هفته‌ای.

هیچ نظری موجود نیست: