۲۹ اسفند ۱۳۸۶

روزنگار تعطيلات 2

چهارشنبه 29/12/86
آنقدر كار براي روز آخر مانده بود كه به نظر مي آمد سر سفره هم بايد روزنامه و كهنه به دست مي‌ نشستيم.رسم گيشاگردي هم به جا آورديم. پياده رو و دستفروش و گشت الكي .

هیچ نظری موجود نیست: